Inspiratie voor scholen

Nacht in de bak-actie

Wil je ervaren hoe het voelt om opgesloten te zitten? Bouw een cel na in je schoolgebouw. Zet de actie op dit actieplatform en laat je sponsoren per uur of nacht dat je het volhoudt om in de cel te zitten! Een 24-uurs sponsoractie is natuurlijk helemaal top!

Zo doe je dat:

Bouw een kleine (vergader)ruimte in je school om tot cel (aan een tafel en een stoel heb je al genoeg). Kies een aantal gevangenen en een aantal bewakers uit. Maak samen een lijst met regels waaraan de gevangenen zich moeten houden. Houd het wel leuk natuurlijk!

Denk aan regels als:

  • Toestemming vragen om naar het toilet te gaan.
  • Geen eten en drinken in de cel, dat wordt gegeven door de bewakers.
  • Een uur je mond houden.
  • Geen mobiel of computer mee.

De groep gevangenen wordt voor een bepaalde periode ‘opgesloten’ in de cel. De bewakers houden in de gaten of de gevangenen zich aan de regels houden. Je kan halverwege omwisselen.

Zelfbedachte sponsoractie

Of hebben jullie als klas, of school zelf een slimme, creatieve of sportieve actie bedacht om geld in te zamelen? Deel het met ons, we helpen je graag om jouw actie tot een succes te maken; met aansprekende gastles of voorlichting door een ex-gevangene, inspirerende materialen en je eigen actie op dit actieplatform.

Doe ook mee! Jouw actie helpt een gevangene op weg naar een nieuw leven!

Hulp nodig?

Wil je dat we met je meedenken of ben je nog op zoek naar een concreet project voor jouw actie? Neem contact met ons op via het contactformulier of bel Marianne 06-13182277.